Hidroelektrarne in evropske reke

Za onesnaževanje okolja se smatra vse, kar vpliva na ekosistem in spreminja njegovo delovanje. Čeprav se hidroelektrarne povečini smatrajo kot p...