V naravi ni ničesar nekoristnega...

/ 0

OutDoor oprema

Najlonski vozel

16th Jul '12
Vsak plezalec pozna osmico. Je enostaven in hiter način zavezovanja, je skorajda edini vozel, ki ga potrebujemo pri športnem plezanju in je posledično tudi najbolj priljubljen in razširjen. Ima pa eno slabost. To poznajo tisti, ki radi uporabljajo stare vrvi in tisti, ki “nažigajo” konkretne padce. Pri teh se lahko osmica zelo zatisne, odvezovanje z izmučenimi rokami pa postane skrajno naporno in odveč. Zato imamo na voljo alternativo, ki se v plezališčih vidi le redko.
Bowline ali pašnjak ali nezategljiva zanka se uporablja v mornarskih manevrih in za varovanje ljudi. Je še bolj preprost kot osmica in izgleda popolnoma nezanesljivo. Vseeno je primeren za padce in še bolj za dolge padce v smereh, če ga uporabjamo skupaj z varnostnim vozlom. Pašnjak se namreč zrahlja zelo hitro in bi se sčasoma utegnil razdreti. 
Torej, kako narediti pašnjak:
Vir fotografij: www.ukclimbing.com